player for YouTube for Mac OS X
11.10.2007
Czego brakuje dorosłym komórkom macierzystym
Białko Oct4 gra główną rolę w określaniu możliwości różnicowania zarodkowych komórek macierzystych, działa jako główny regulator genów, które utrzymują te komórki w postaci niezróżnicowanej. Według najnowszych badań naukowców z USA dorosłym komórkom macierzystym brakuje tego białka. Pracę na ten temat opublikowano na łamach pisma „Cell Stem Cells”.

Dotychczasowe badania dorosłych komórek macierzystych pod względem aktywności białka Oct4 nie dawały jednoznacznej odpowiedzi na pytanie czy ten ważny czynnik rzeczywiście jest obecny także w tego rodzaju komórkach. Autorzy 50 publikacji naukowych dotyczących tego zagadnienia wskazywali, że Oct4 jest obecny w dorosłych komórkach macierzystych, reszta naukowców nie potwierdzała takiej tezy jednoznacznie.

Badania Christophera Lengnera z Whitehead Institute for Biomedical Research ostatecznie dowiodły, że dorosłe komórki macierzyste nie mają białka Oct4.

W swojej najnowszej pracy Lenger wykazał, że Oct4 nie jest białkiem niezbędnym do utrzymania dorosłych komórek macierzystych w postaci niezróżnicowanej.

Ponadto przy użyciu trzech niezależnych bardzo czułych metod detekcji białka Oct4 w pojedynczych komórkach naukowiec odkrył, że żadna z dorosłych tkanek (które wcześniej podejrzewano o obecność tego białka) nie posiada białka Oct4, w niektórych przypadkach sygnał dla Oct4 był tak słaby, że wiarygodne odróżnienie go od tła było nie możliwe.

Zdaniem autora pracy takie wyniki świadczą o tym, że zdolność komórek macierzystych do różnicowania w różne rodzaje komórek i tkanek jest odmiennie regulowana w komórkach zarodkowych i dorosłych.

Naukowiec tłumaczy, że białko Oct4 jest niezbędne dla podtrzymania możliwości różnicowania zarodkowych komórek macierzystych tylko przez krótki okres czasu – przed zagnieżdżeniem zarodka w ścianie macicy. Po zagnieżdżeniu zarodka, gen kodujący Oct4 jest wyłączany i komórki macierzyste zarodka różnicują się w ponad 200 rodzajów komórek budujących nasz organizm.

“Wykazaliśmy ostatecznie, że Oct4 nie pełni żadnej roli w dorosłych komórkach macierzystych” – przekonuje Lenger.

Żeby potwierdzić swoją tezę Lenger badał jak tkanki, o których wcześniej sądzono że mają aktywny gen Oct4 (komórki śluzówki jelita, niektóre komórki mózgu, szpiku kostnego i cebulek włosowych), zachowują się kiedy gen Oct4 zostanie usunięty. Badał zdolności tych tkanek do regeneracji w którą zaangażowane są właśnie dorosłe komórki macierzyste, wszystkie poradziły sobie prawidłowo.

Autorzy pracy podsumowują swoje doświadczenia przestrzegając przed pochopnym wyciąganiem wniosków z eksperymentów na komórkach hodowanych w laboratorium, które po pewnym czasie mogą się zmieniać oraz z doświadczeń wykonywanych przy użyciu nie wystarczająco czułych metod obrazowania białek.

Teraz już wiemy na pewno, że dorosłe komórki macierzyste mogą regulować i podtrzymywać swoje niezróżnicowanie przy użyciu innych mechanizmów niż komórki zarodkowe i dalej badamy te mechanizmy” – mówi autor. „Nie wiemy jeszcze czy istnieje jedna ścieżka sygnałowa, która reguluje utrzymanie wszystkich rodzajów macierzystych komórek dorosłych w postaci niezróżnicowanej, czy też są to różne mechanizmy w różnych komórkach” – podsumowuje Lenger.

Źródło: PAP
góra
nauka

Oceń:
5
4
3
2
1

demotywatory troche inaczej - wrzuta